Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

Kiwanis is een initiatief van twee inwoners van het Amerikaanse Detroit: Allen Browne, een professionele organisator, en Joseph Prance, een kleermaker. Zij wilden een nieuwe, nog niet bestaande organisatie opzetten van jonge zakenmensen die niet alleen kameraadschappelijk met elkaar omgingen, maar die elkaar ook iets te bieden hadden in de sfeer van steunen en helpen in het beroeps- en zakenleven. Daarnaast wilden ze graag experimenteren met nieuwe idealen in menselijke relaties. 

Dit leidde tot de oprichting van de eerste club in Detroit, in de staat Michigan op 21 januari 1915. Deze datum wordt sindsdien beschouwd als de oprichtingsdatum van Kiwanis.

Van meet af aan was er belangstelling voor niet-zakelijke aspecten. De eerste actie was het geven van kerstpakketten aan arme mensen. Al snel ging er minder belangstelling uit naar netwerken in de zakelijke sfeer en veel meer naar helpen van mensen die het minder hadden: service. In 1919 werd officieel besloten dat Kiwanis een serviceorganisatie voor de gemeenschap zou zijn en niet meer een verband van zakenlieden.

In Nederland bestaat Kiwanis al sinds 1965.